Livet är en aktivitet

Lärdomar, Tankar/känslor / Meningen med livet, Tro, hopp och kärlek / Permalink / 0
En eventuell mening med livet skulle kunna vara att bara söka, utforska, välja och välja om. För att sedan upprepa allt om igen. Livet är ingenting som vi blir färdiga med. Det är en aktivitet, inte en vetenskap. Vi kan aldrig veta allt. Vi behöver acceptera att vi alltid kommer leva i ovisshet. Men vi bör inte sluta tro på, hoppas på och/eller älska. De tre är möjligtvis det som sätter värde i meningen.
 
Tre saker som kan bli problematiska för oss i den här världen är när vi:
1. Låter livet/andra individer bestäma våra öden. Vi behöver själva ta tyglarna i våra liv och göra val baserade på våra egna reflektioner och viljor. Vilka val vi gör spelar mindre roll, det är väljandet i sig som är det viktiga.
2. Tror för mycket på något. Det enda som vi med säkerhet kan veta är att vi aldrig kommer att sitta inne med hela sanningen. Den som betämt sig för något och som avfärdar allt annat har tillfälligt förlorat sig själv. Sökandet efter kontroll är naturligt. Men vi kommer aldrig att ha den.
3. Tappar balansen i väljandet. Vi kan göra val baserade på vad vill och vad vi känner. Vi kan också göra val baserade på vårt intellekt. De bästa valen görs dock i samråd mellan känslor och intellekt.
 
Tankar baserade på diverse filosofier.
Till top